Superelastiky pre vysokozdvižné vozíky

Superelastické koleso je fenomén posledných desaťročí, ktorý čoraz viac nahrádza klasické pneumatiky. V zásade ide o celogumovú pneumatiku, ktorá sa používa na disky klasických pneumatík. Jediný rozdiel v ich montáži je ten, že táto sa musí tzv. „nalisovať“ pokiaľ sa nepoužívajú delené ráfiky, ktoré umožňujú jednoduchú montáž a demontáž.

Hlavné výhody produktu

  1. Supeelastika poskytuje 100% ochranu proti defektom
  2. Životnosť je niekoľkonásobne vyššia ako u pneumatiky (použitie do tzv. 60J linky)
  3. Zvyšuje bezpečnosť, stabilitu a trakciu VZV
  4. Netreba vymieňať ráfik
Ako si správne vybrať superelastiku pre Váš VZV?

Ako si správne vybrať superelastiku pre Váš vysokozdvižný vozík?

Ako si správne vybrať superelastiku pre Váš VZV?Jazdí vysokozdvižný vozík iba vo vnútri a nechcete mať problémy s čistením podláh po čiernej gume? Zvoľte si nešpiniacu verziu. Je dôležité poznať, či využívame verziu ráfiku tzv. „normál“, kde je potrebné použiť aj pero a límec, alebo verziu s tzv. „nosom“ (quick, fix, loc, limpet..), kde nie je nutnosť dodatkového vybavenia.

Pokiaľ nosnosť vysokozdvižného vozíku nie je využívaná na jeho hornej hranici a vysokozdvižný vozík nejazdí rýchlo, resp. jeho využiteľnosť je na úrovni 8h pracovnej smeny, odporúčame štandardnú verziu.
Ak vysokozdvižný vozík jazdí na dlhšie vzdialenosti, využíva nosnosť na viac ako 80%, prípadne povrch na ktorom jazdí nie je hladký, alebo vysokozdvižný vozík pracuje viac ako 8h, odporúčame siahnuť na prémiovú kvalitu. Pri dodržaní vyššie uvedených rád v konečnom dôsledku ušetríte trikrát. Prečo?

  1. Pri správnom výbere produktu ho zbytočne nepreplatíte.
  2. Celkové náklady na životnosť znížite správnym výberom, ale aj nižšou frekvenciou výmeny kolies.
  3. Kolesá budete využívať až do ich úplného opotrebenia, ktoré veľmi jasne označuje 60J linka na boku každého prevedenia.